اعطای نمایندگی مأوا

با توجه به تغییرات ایجاد شده در اعطای نمایندگی، هم اکنون امکان اخذ نمایندگی فروش محصولات مأوا برای تمامی استان ها و شهرها در ۳ سطح زیر امکان پذیر است:

۱. نمایندگی انحصاری استان
۲. نمایندگی غیر انحصاری استان/شهر
۳. نمایندگی آزمایشی

نمایندگی انحصاری استان به کسانی تعلق می گیرد که قبلاً نمایندگی آزمایشی و سپس نمایندگی غیرانحصاری را اخذ کرده و عملکرد رضایت بخشی را از خود بر جای گذاشتند.
اگر شما تمایل به اخذ نمایندگی برای اولین بار دارید، در ابتدا بایستی نمایندگی آزمایشی را درخواست دهید و بعد از ارزیابی عملکرد و میزان فروش تان در طی حداقل ۳ ماه فعالیت، در صورت دارا بودن شرایط، نمایندگی غیرانحصاری استان/شهر به شما اعطا خواهد شد.
نمایندگان غیر انحصاری استان ها یا شهرها در صورت فعالیت موفق شان در طی حداقل ۶ ماه، می توانند به نمایندگی انحصاری ارتقاء پیدا کنند.

توجه داشته باشید که:
مزیت ارتقاء سطح نمایندگی، به تخفیفاتی است که برای نمایندگان در نظر گرفته می شود و طبیعتاً سطح نمایندگی انحصاری فروش استان، از درصد تخفیف بیشتری در محصولات برخوردار است.

در صورت تمایل و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با ما در تماس باشید.