پکیج شماره 1 اشتغال

425,000 تومان

🧼 ۱۵ عدد از سه صابون
⚖ وزن خالص هر صابون:گرم 5 ± 80
⚖ وزن با جعبه: 100 گرم
💳 خرید : ۲۵ هزار تومان
🔊 فروش به مصرف کننده : ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان


⚪ ۵ عدد سفیدآب
⚖ وزن هر بسته سفیدآب با جلد : 350 گرم
💳 خرید : ۱۰ هزار تومان
🔊 فروش به مصرف کننده: ۲۰ الی ۲۲ هزار تومان


📦 جمع کل فاکتور : ۴۲۵،۰۰۰ تومان

🚚 ارسال رایگان می باشد .